Pieniądze na drogę w Zawadce i wyposażenie GOK

Samorząd Gminy Księżpol otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka”. Dofinansowanie wyniesie 461 160 zł, a wartość zadania 768 601,12 zł.

Dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł do zakupu wyposażenia nowego budynku otrzyma także Gminny Ośrodek Kultury. „Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej w GOK Księżpol” – to nazwa zadania w ramach programu „Infrastruktura domów kultury”. Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

W ramach projektu zostanie zakupione nowe wyposażenie, m.in. komputery i sprzęt do pracowni multimedialnej, nagłośnienie, oświetlenie, będą także nowe meble, kurtyna i zestaw projekcyjny. Nowy budynek będzie dostosowany dla osób z ograniczeniami ruchowymi i niedosłyszących. W ramach projektu zakupiona będzie także nowa estrada mobilna.