Podpisywanie umów na instalacje OZE

Zapraszamy wszystkich mieszkańców którzy złożyli deklaracje wraz z ankietami na udział w projekcie na instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne oraz kotły na biomasę, do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w celu podpisania umowy na udział w projekcie oraz umowy użyczenia nieruchomości na cele wykonania w/w instalacji.

Wymagane umowy należy podpisać do dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

Szacowany wkład mieszkańca do realizacji projektu „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 – Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Lp

Instalacja

Szacowany wkład brutto

1.

Instalacja fotowoltaiczna 3,1kWp – 8% VAT

7696,00 zł

2.

Instalacja fotowoltaiczna 3,1kWp – 23% VAT

9789,00 zł

3.

Instalacja fotowoltaiczna 4,2kWp – 8% VAT

10072,00 zł

4.

Instalacja fotowoltaiczna 4,2kWp – 23% VAT

12907,00 zł

5.

Instalacja kolektorów solarnych 2 szt/300 l – 8% VAT

5560,00 zł

6.

Instalacja kolektorów solarnych 2 szt/300 l – 23% VAT

6985,00 zł

7.

Instalacja kolektorów solarnych 3 szt/300 l – 8% VAT

6088,00 zł

8.

Instalacja kolektorów solarnych 3 szt/300 l – 23% VAT

7678,00 zł

9.

Kocioł na biomasę (pellet) – 20kW

7720,00 zł

10.

Kocioł na biomasę (pellet) – 25kW

8200,00 zł

 

 

W załączeniu druki umów, oświadczenia oraz regulamin projektu.