Podziękowanie

Wójt Gminy Księżpol dziękuje jednostkom  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Księżpol za skuteczną współpracę i za zabezpieczenie przejazdu uczestnikom Wyścigu Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej w dniu 7 sierpnia br.

Doceniamy wasz udział 63. edycji tego międzynarodowego wyścigu.

Jeszcze raz dziękujemy za życzliwość i zaangażowanie, jednocześnie wyrażamy nadzieję na udział w kolejnych inicjatywach.