Powołanie Młodzieżowej Rady Gminy – dokumenty dla kandydatów

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r., poz. 713 bez zmian) oraz Uchwały Rady Gminy Księżpol NR XIII/70/2019 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Księżpol oraz nadania jej Statutu (Dz. U. z 2019 r. poz. 5475) zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Księżpol I kadencji.

Radnym może zostać każda osoba zamieszkała na terenie Gminy Księżpol, mająca od 14 do 25 lat. Dla zarejestrowania kandydata konieczne jest zebranie przez kandydata co najmniej 10 podpisów pod listą osób popierających jego kandydaturę (w wieku 14-25 lat zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol).

Listy osób popierających kandydata powinny zawierać imię, nazwisko, adres, datę urodzenia i własnoręczne podpisy osób popierających jego kandydaturę.

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Gminy Księżpol następuje w terminie od 12 do 26 października 2020 r.

Kandydaci na radnych Młodzieżowej Gminy Księżpol powinni dostarczyć wymagane dokumenty:

– wykaz osób popierających kandydaturę na radną/radnego;

– zgłoszenie kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Księżpol;

do dnia 26 października 2020 r. do godz. 15.30 do sekretariatu Urzędu Gminy Księżpol (ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol).

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH KANDYDATURĘ

ZGŁOSZENIE KANDYDATA