„Remont drogi gminnej nr 109416L w miejscowości Pawlichy”

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 109416L w miejscowości Pawlichy” .

Wartość dofinansowania 250 853,00 zł.