Rozpoczęła się realizacja projektu „Ksiezpol & Kristinopol: ethno + geo = perspective”

Gmina Księżpol wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu i miastem Czerwonograd na Ukrainie rozpoczęła realizację projektu Ksiezpol & Kristinopol: ethno + geo = perspective” w ramach programu „Polska – Białoruś – Ukraina” w priorytecie „Promocja lokalnej kultury i historii”. 17 kwietnia 2019 r. projekt został zatwierdzony do realizacji i otrzymał 90 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej, natomiast jego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2020 roku. Wartość dofinansowania całego projektu wynosi 59 832 euro, z tego gmina Księżpol otrzyma 30 231 euro (maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosiła 60 000 euro).

W ramach projektu będą odbywać się warsztaty zespołów artystycznych z gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Odbędą się także warsztaty kulinarne promujące tradycyjne potrawy kuchni polskiej i ukraińskiej. Dla młodzieży szkolnej zostaną zorganizowane warsztaty plastyczno-fotograficzne, których przewodnim tematem będzie utrwalenie obiektów dziedzictwa kulturalnego i historycznego. Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywać się będą symetrycznie – w gminie Księżpol z udziałem ukraińskich partnerów i w Czerwonogradzie z udziałem polskich partnerów projektu. Zostanie również zakupiony sprzęt nagłaśniający dla nowo powstającego Domu Kultury w Księżpolu, a w Czerwonogradzie zostanie rozbudowany amfiteatr.

Na zakończenie projektu odbędzie się koncert galowy z udziałem zespołów artystycznych gminy Księżpol i miasta Czerwonograd. Wszystkie wydarzenia projektowe będą dostępne dla publiczności. Będzie można brać czynny udział w tych wydarzeniach lub obserwować ich przebieg. Całość wydarzeń zostanie udokumentowana w formie materiałów wideo, które zostaną udostępnione w Internecie.

Projekt jest prowadzony przez gminę Księżpol, która jest partnerem wiodącym, podpisuje umowy na dofinansowanie projektów i zarządza budżetem.