Ruszyła rekrutacja do przedszkola i szkół w Gminie Księżpol na rok szkolny 2020/2021

Od dnia 17 lutego 2020 r. można składać wnioski o przyjęcie dzieci do Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Termin upływa w dniu 9 marca 2020 r.

Od dnia 20 lutego 2020 r. do 23 marca 2020r.  trwają zapisy do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Księżpol.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów postępowań dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej

Wzory wniosków i zgłoszeń dostępne są w sekretariatach szkół i przedszkola oraz na stronach internetowych placówek.