Sołectwo Borki otrzyma grant

„Altana integracyjna pod lasem” – to tytuł projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu, realizowanego przez sołtysa i Radę Sołecką Borek. Otrzyma on dofinansowanie w ramach projektu „Działaj Lokalnie XI”.

Rozstrzygnięto konkurs grantowy „Działaj Lokalnie XI” Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej. W jedenastej edycji konkursu dofinansowanie otrzyma trzynaście projektów na łączną kwotę 55 tysięcy złotych. Gminne Ośrodki Kultury, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, biblioteki i grupy nieformalne zrealizują projekty z zakresu sportu, turystyki, kultury czy zdrowia.

Wśród wniosków, które otrzymały akceptację komisji konkursowej, jest także projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu „Altana integracyjna pod lasem”. Realizatorem projektu jest sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Borki. Grant opiewa na kwotę 6 tysięcy złotych. – To pierwsza taka inicjatywa w naszym sołectwie i niezmiernie się cieszę, że udało nam się pozyskać grant – mówi pomysłodawczyni projektu, sołtys Borek Małgorzata Pędziwiatr. W ramach projektu mieszkańcy chcą zbudować na końcu wsi altankę, palenisko na ognisko i postawić dwie tablice informacyjne. Jedna będzie informować o okolicznych szlakach rowerowych, a druga o ciekawostkach przyrodniczych z terenu gminy Księżpol. W ramach działań projektowych jest zaplanowany także rajd rowerowy do zalewu w Biszczy, który zakończy się pogawędką przy ognisku i nowej altanie. – Dobrze, że aktywność w naszej gminie rośnie. Najpierw grant otrzymało KGW z Nowego Majdanu, a teraz sołectwo Borki! W końcu mamy pomysł, cel, środki finansowe no i przychylność władz, a to mobilizuje – dodaje sołtyska.

Grantobiorców czeka jeszcze załatwienie ostatnich formalności związanych z otrzymaniem wsparcia, a w przyszłym tygodniu podpisanie umów z Fundacją. Z niecierpliwością czekamy na efekty realizacji projektu.