Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń i grup nieformalnych działających na terenie Gminy Księżpol

Dnia 24 lutego 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu odbyło się  szkolenie w sprawie możliwości  pozyskania funduszy przez Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i grupy nieformalne działające na terenie Gminy Księżpol oraz prawidłowego wypełniania wniosków o pozyskanie dotacji i omówienie ich właściwego rozliczania.

Szkolenie poprowadził  Pan Maciej Mulawa – Specjalista rozwoju Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, koordynator projektów krajowych i zagranicznych związanych z regrantingiem i lokalnymi konkursami grantowymi oraz specjalista ds. szkoleń dla grantobiorców.

Uczestnicy szkolenia uzyskali praktyczne informacje na temat różnych form pozyskania dotacji na realizację zamierzonych celów oraz zdobyli umiejętności potrzebne do składania wniosków aplikacyjnych i ich rozliczania.