Sposób zgłaszania kandydatów na członków OKW

W związku z wprowadzonym ograniczeniem w bezpośredniej obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy w  Księżpolu informujemy, iż dopuszcza się możliwość zgłaszania przez komitety wyborcze i wyborców kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w nw. sposób:

  1. w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do 10 kwietnia 2020 r.  Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);
  2. w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
    a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
    b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Skany zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych należy przesłać na adres e-mail: info@ksiezpol.pl
Dodatkowe informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 84 687 74 19.