Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Wójt Gmina Księżpol informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. gmina Księżpol podpisała umowę o powierzenie grantu nr 2162/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach przyznanego grantu w wysokości 115 000,00 zł na zakup i dostawę sprzętu komputerowego typu laptop z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną, Gmina Księżpol przystępuje do wdrożenia procedur związanych z wyborem dostawcy sprzętu.