Uroczyste podpisanie umów

20 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wśród beneficjentów działania 10.3 Kształcenie ogólne, jako jedyna z powiatu biłgorajskiego, znalazła się także gmina Księżpol.

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”. Projekt opiewa na kwotę ponad 855 tys. zł, z czego prawie 770 tys. zł wynosi dofinansowanie. Wkład własny w wysokości 85 tys. zł zostanie wniesiony w postaci udostępnienia sal na zajęcia. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Celem projektu jest wsparcie dla 371 uczniów czterech szkół podstawowych z terenu gminy Księżpol. Będzie to rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wsparcie dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz rozwijanie niezbędnych zawodowych kompetencji. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia artystyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia wyjazdowe, gry i zabawy językowe, warsztaty i inne. Oprócz tego uczniowie będą mieć zapewnione doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia logopedyczne. W szkołach powstaną sale dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, będą wyposażone pracownie matematyczne, informatyczne, językowe, przyrodnicze, historyczne oraz zakupione roboty edukacyjne.

Także nauczyciele będą mieć możliwość doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.