VI Rajd Rowerowy „Szlakiem bojowym 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – w dorzeczu Tanwi”

W dniach 2 -3 września 2023 r. w Gminie Księżpol przebywała grupa uczestników VI Rajdu Rowerowego „Szlakiem bojowym 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza – w dorzeczu Tanwi”. Grupa już po raz trzeci gościła w gminie Księżpol.

Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku, integracja funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb mundurowych, instytucji samorządowych i kultury oraz społeczności lokalnej oraz poznawanie i promocja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych pogranicza lubelsko – podkarpackiego.

Pierwszego dnia pobytu zaplanowano rajd rowerowy, który poprowadził wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski. Drugiego dnia uczestnicy zorganizowali spływ kajakowy po rzece Tanew.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pamięci 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, przy współpracy z Urzędem Gminy Księżpol, Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaniach i Stowarzyszeniem Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Patronat honorowy pełnił Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie.

Uczestnicy rajdu już po raz szósty odwiedzili miejsca związane z dziejami 1. Pułku Piechoty Korpusu Ochrony Pogranicza, który sformowany został w marcu 1939. W czasie swojej działalności Pułk przemaszerował także przez gminę Księżpol, a następnie pod Dachnowem stoczył bitwę.