W Gminie Księżpol odbywają się zebrania sołeckie

Najbliższe planowane spotkania:

Markowicze (świetlica) – 10.09.2019, godz. 18:00

Płusy (remiza OSP) – 11.09.2019, godz.17:30

Borki (budynek po dawnej kaplicy) – 12.09.2019, godz. 19:30

Zynie (remiza OSP) – 12.09.2019, godz. 18:00

Zanie (świetlica) – 12.09.2019, godz. 19:30

Majdan Nowy (świetlica wiejska) – 13.09.2019, godz.18:00

Majdan Stary (Szkoła Podstawowa) – 13.09.2019, godz. 19:30

Rogale (remiza OSP) – 20.09.2019, godz. 18:00

Rakówka (remiza OSP) – 21.09.2019, godz. 18:00

Korchów Pierwszy (remiza OSP) – 22.09.2019, godz. 10:30

Budzyń (budynek po sklepie) – 22.09.2019, godz. 13:00

Zawadka (remiza OSP) – 22.09.2019, godz. 14:30

Stary Lipowiec (Szkoła Podstawowa) – 29.09.2019, godz. 11:30

Nowy Lipowiec (wiejska chata) – 29.09.2019, godz. 13:00

Księżpol (remiza OSP) – 29.09.2019, godz.18:00