Wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i swoim zasięgiem obejmuje trzy odrębne konkurencje:

  1. Konkurs na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  2. Konkurs na najlepsze produkty i potrawy charakterystyczne dla regionu lubelskiego wykonane z wykorzystaniem lubelskich jabłek;
  3. Konkurs na najpiękniejsze wyroby rękodzielnicze „Rękodzieło – Piękno tradycji we współczesnym świecie”.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-wielki-konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-z-terenu-wojewodztwa-lubelskiego/