Wręczenie symbolicznego czeku Rządowego Funduszu Polski Ład

Gmina Księżpol z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład otrzyma kwotę 6 084 477 zł na inwestycje związane z gospodarką wodno- ściekową. To kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogale, Majdan Stary, Majdan Nowy, Zynie i Zanie.

O możliwościach rozwoju gminy i o bardzo dobrej współpracy na wszystkich szczeblach rozmawiała z wójtem Jarosławem Piskorskim, zastępcą wójta Bartłomiejem Świtałą oraz radnymi posłanka Beata Strzałka.