ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań

Dotyczy . „Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L, oraz „Budowa drogi wewnętrznej od drogi gminnej Nr 109420L do drogi powiatowej Nr 2942L w miejscowości Kulasze”