Zawiadomienie – wykonanie przyłączy gazowych

Nawiązując do akcji wykonania przyłączy gazowych do budynków  w miejscowości Księżpol przy ulicach Krańcowa, Kościelna, Gminna i Krótka, oraz w miejscowości Stare Króle. Urząd Gminy Księżpol zawiadamia że, wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej będą przyjmowane w lokalu Urzędu Gminy w Księżpolu w dniach od 16-10-2020 do 10-11-2020r.

Wypełniony wniosek powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do dysponowania nieruchomością.

Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy Księżpol oraz na stronie PGNiG http://pgnig.pl/dla-domu/jak-podlaczyc-dom-do-sieci-gazowej   w sekcji załączniki

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej http://pgnig.pl/documents/10184/1839862/Wniosek+o+okreslenie+warunk%C3%B3w+BI_OKI.1.A_052018_PGNiG+OD_INT.pdf/1d89540e-617a-45dc-9cd6-df51630bbd76