Absolutoryjna sesja rady gminy

Wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem obydwu uchwał zagłosowali wszyscy radni.

Wotum zaufania to nowe rozwiązanie, wprowadzone po raz pierwszy w obecnej kadencji samorządu. Z kolei absolutorium jest udzielane za realizację planu finansowego, który w przypadku Gminy Księżpol został wykonany w ponad 95,5% po stronie dochodów i prawie 77% po stronie wydatków.Najpoważniejsze wydatki w 2018 roku były związane z zakupem i montażem odnawialnych źródeł energii, na które samorząd wydał prawie 1 milion 700 tysięcy złotych. Większość środków na ten cel gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

W ubiegłym roku samorząd finansował również budowę ośrodka kultury, świetlicy w Majdanie Starym, dróg gminnych i powiatowych oraz chodników. Na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu i świetlicy wiejskiej w Majdanie Starym gmina wydała po ponad 300 tysięcy złotych. Budowa dróg powiatowych to wydatek rzędu ponad 600 tysięcy, a następne prawie 600 tysięcy pochłonęły drogi gminne. Listę inwestycji w infrastrukturę drogową dopełnia budowa chodników, na które samorząd wydał około 900 tysięcy złotych. Wydatki oświatowe w budżecie Gminy Księżpol na 2018 rok przekroczyły 9 milionów 950 tysięcy złotych, z czego subwencja oświatowa to niecałe 6 milionów 100 tysięcy złotych.