Akcja „Szkoła pamięta”

Szkoły z trenu Gminy Księżpol włączyły się w akcję „Szkoła pamięta”. Uczniowie posprzątali otoczenie pomników oraz żołnierskich i partyzanckich mogił.

Co roku przed świętami listopadowymi uczniowie i nauczyciele szkół z terenu Gminy Księżpol udają się na cmentarze oraz do miejsc pamięci narodowej, aby uprzątnąć żołnierskie groby i pomniki.

25 października 2019 roku członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz Gromady Zuchów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta” odwiedzili groby żołnierzy polskich na cmentarzu parafialnym. Uczniowie uporządkowali plac wokół grobów, uprzątnęli wypalone znicze i zniszczone wieńce, a także zgrabili liście.

Z kolei 31 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakówce wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego odwiedzili mogiłę nieznanego żołnierza z czasów II wojny światowej. Tradycyjnie już uporządkowali plac wokół grobu, wyczyścili płytę nagrobną, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym opiekują się pomnikami i mogiłami. Co roku w październiku sprzątają grób patronki szkoły, który znajduje się na cmentarzu parafialnym, zbiorową mogiłę ofiar niemieckiej pacyfikacji Majdanu Starego, grób żołnierzy Armii Krajowej i pomnik upamiętniający ofiary II wojny światowej. Dzieci wraz z opiekunami zapalają znicze i składają wiązanki także na mogile nieznanego żołnierza w Zaniach.

Jest to lekcja historii, patriotyzmu oraz pracy na rzecz swojej Małej Ojczyzny.

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu