Bezpłatna sieć WIFI4EU w Gminie Księżpol

Pragniemy poinformować mieszkańców Gminy Księżpol, że dzięki przystąpieniu naszego samorządu do programu WiFi4EU mogą już korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi z Internetem w miejscach publicznych.

Połączenie to jest również dostępne dla osób odwiedzających naszą gminę. W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 13 hotspotów, 6 zewnętrznych i 7 wewnętrznych.

Lokalizacje hotspotów na terenie Gminy Księżpol:

1. Świetlica w Korchowie Pierwszym – 1 zewnętrzny, 2 wewnętrzne
2. Świetlica w Korchowie Drugim  – 1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny
3. Świetlica w Płusach – 1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny
4. Świetlica w Lipowcu Starym – 1 zewnętrzny, 1 wewnętrzny
5. Wiejski Dom Kultury w Majdanie Starym – 1 zewnętrzny, 2 wewnętrzne
6. Przystań Kajakowa w Kucłach – 1 zewnętrzny

 

Co to jest WiFi4EU?

WiFi4EU to inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie na szczeblu lokalnym – na poziomie gmin – publicznego dostępu do bezprzewodowego internetu. W ramach strategii jednolitego rynku cyfrowego Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera postawiła sobie za cel poprawę jakości sieci łączności internetowej w całej Europie. Inicjatywa WiFi4EU pomoże osiągnąć ten cel. Program WiFi4EU ma umożliwić stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci publicznych hotspotów zapewniających Europejczykom dostęp do internetu w gminach w całej Unii Europejskiej.

Jak się połączyć ?

Połączenie z siecią WiFi4EU jest bardzo proste. Komisja Europejska zarządziła, że nazwa sieci musi brzmieć „WiFi4EU”. Nazwa ta będzie wszędzie taka sama, dzięki czemu będzie można łatwo rozpoznać hotspoty WiFi4EU w całej Europie. Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Będzie mógł zalogować się za pomocą prostego kliknięcia umożliwiającego połączenie. Po połączeniu z siecią Wi-Fi będzie można swobodnie korzystać z internetu! Co więcej, w przypadku rozłączenia się z siecią i ponownego połączenia z nią w ciągu 12 godzin nie będzie konieczne ponowne logowanie.

Przy pierwszym połączeniu do bezpłatnej sieci Wi-Fi użytkownik zostanie przekierowany na stronę bezpiecznego logowania (portal autoryzacji). Wymagane jest podanie Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail. W celu połączenia z siecią WIFI4EU konieczne jest również zaakceptowanie regulaminu korzystania z usługi.

Miejsca dostępu do internetu są oznaczone informacją: