Budowa integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zweryfikował wniosek Gminy Księżpol o dofinansowanie projektu pn. „Budowa integracyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu oraz na terenie Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w ramach realizacji programu Dostępna przestrzeń publiczna” w kwocie 519.998,00 zł, przy wkładzie własnym finansowym w kwocie 130.002,00 zł.

Dzięki realizacji projektu zostaną wybudowane w Gminie Księżpol dwa nowe, integracyjne i ogólnodostępne place zabaw z właściwie dobranym i certyfikowanym wyposażeniem oraz układem przestrzennym zapewniającym dostępność dzieciom sprawnym jak i osobom ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu jest zapewnienie dzieciom z niepełnosprawnościami dostępu i aktywnego korzystania z ogólnodostępnych placów zabaw w pobliżu ich miejsca zamieszkania oraz wyrównywania szans do pełnego udziału w życiu społecznym. Budowa przestrzeni rekreacyjnej umożliwi aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wykonanie ogólnodostępnej przestrzeni rekreacyjnej, z właściwie dobranymi urządzeniami stanowić będzie odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, z której mogłyby korzystać na równi dzieci sprawne, osoby ze szczególnymi potrzebami, a także dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach inwalidzkich. Będą to bezpieczne miejsca, które pod względem technicznym i architektonicznym będą dostępne dla wszystkich użytkowników, w tym tych z różnymi rodzajami niepełnosprawności.