Budowa kanalizacji , budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Księżpolu

Dobre warunki pogodowe sprzyjają realizacji prac budowlanych przy budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Gminie Księżpol. Prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w m. Markowicze i Gliny są w końcowej fazie realizacji. Rozpoczęto prace przy budowie kanalizacji w Króle i Cegielnia Markowicze. Na oczyszczalni ścieków został wybudowany budynek techniczny i trwa betonowanie podziemnego zbiornika wielokomorowego, głównego obiektu oczyszczalni ścieków. Zgodnie z podpisanymi umowami realizacji całości inwestycji związana z budową i modernizacją systemu oczyszczania ścieków zakończy się 15.07.2020r.