Budowa chodnika w Płusach i Korchowie Pierwszym

Inwestycja polegała  na budowie 545-metrowego odcinka chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2956 L Płusy – Babice. W miejscowości Płusy w ciągu drogi powiatowej powstało 335 metrów ścieżki dla pieszych, a w Korchowie Pierwszym – 210 metrów.

Prace obejmowały roboty przygotowawcze i ziemne, roboty w zakresie odwodnienia, roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania oraz roboty wykończeniowe. Powstał chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy, zamocowano barierki ochronne. Wykonano także odwodnienie – oczyszczenie rowu, umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi ażurowymi i wydłużenie istniejącego przepustu drogowego.

Prace kosztowały  208 tys. zł, a dofinansowanie z Pilotażowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Pieszych Uczestników Ruchu i Rowerzystów przy Drogach Powiatowych Powiatu Biłgorajskiego na 2020 rok wyniosło 63 992 zł. W przyszłym roku planowana jest budowa kolejnego blisko 800-metrowego odcinka chodnika w Płusach, wówczas szlak komunikacyjny dla pieszych obejmie całą miejscowość Płusy – od skrzyżowania z drogą wojewódzką do Korchowa Pierwszego.