Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka

 

Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka w km od 0+008 do km 0+990 o dł. 982 m. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020- zadanie jednoroczne)

W ramach zadania wykonano:

  • poszerzenie jezdni do 5,5 m;
  • chodnik o szer. 2m i dł. 982 m;
  • przebudowę przepustu drogowego;
  • utwardzenie poboczy materiałem kamiennym;
  • renowację rowów przydrożnych;
  • ustawiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowników ruchu tj. barierki U -11 a  na przepustach w km 0+164 i 0+650 oraz bariery stalowe sprężyste SWP06 przy przepustach w km 0+164 i 0+650;
  • wprowadzono nową organizację ruchu wraz z ustawienie znaków drogowych;
  • zlokalizowano nowy przystanek komunikacji publicznej.