Forum poświęcone ochronie środowiska

29-września-2020 r.

W ramach realizacji projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i mieście Chervonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” zostało zaplanowane forum poświęcone ochronie środowiska które miało odbyć się w Czerwonogradzie.

Ze względu na pandemię COVID Forum zostało zorganizowane przez partnera ukraińskiego w formie on-line

Forum odbyło się z udziałem przedstawicieli miasta Czerwonograd i Gminy Księżpol oraz zaproszonych gości – ekspertów i osób związanych z ochroną środowiska.

Zostały przedstawione prezentacje dotyczące stanu ochrony środowiska i działań proekologicznych miasta Czerwonograd oraz Gminy Księżpol.

Omówiono zagadnienia dotyczące stanu czystości rzeki Bug oraz współpraca w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni Bugu Zachodniego pomiędzy organami państwowymi Polski i Ukrainy.

W kontekście realizacji wspólnego projektu przedstawiono ogólne informacje o projekcie, efekty jakie zostaną osiągnięte w zakresie poprawy stanu środowiska po obu stronach granicy oraz poprawy warunków sanitarnych i jakości życia mieszkańców gminy Księżpol i miasta Czerwonograd.

Oceniono aktualny stan i perspektywy rozwoju turystyki krajowej i transgranicznej w obszarze realizacji projektu.