Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa na realizację  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

 

W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3 Gmina Księżpol w 2022 r. otrzymała wsparcie finansowe z dotacji celowej budżetu państwa w wysokości 7 500,00zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 1 875,00 zł, natomiast łączny całkowity koszt realizacji zadania opiewa na kwotę 9 375,00 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu  rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Na podstawie umowy zawartej w dniu 13 kwietnia 2022r. wsparcie finansowe zostało przyznane dla:

  • Szkoły Podstawowej w Rakówce w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym własnym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym w kwocie 2.500,00 zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo;
  • Szkoły  Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym w kwocie
    2.500,00zł, przy wkładzie finansowym w kwocie 625,00 zł, na zakup książek będących nowościami wydawniczymi realizację działań promujących czytelnictwo.