Innovation Coach – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I

18 lutego br.  Centrum Transferu Technologii  Politechnika  Krakowska   organizuje w  Lublinie dzień  informacyjny pt.

'Innovation Coach  – wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I”

podczas którego zostanie zaprezentowana oferta finansowania dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój (POIR)

oraz program Horyzont 2020 i przyszły program ramowy: Horyzont Europa. Podczas spotkania zaprezentują się  także przedsiębiorstwa

, którym udało się skorzystać z tych środków.

Spotkanie będzie także okazja do zaprezentowania projektu Innovation Coach, przedstawienia oferty Programu STEP składającego się z dwóch etapów – ścieżek.

STEP I -usługa doradcza polegająca na   przesłaniu wstępnej koncepcji na projekt  do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

STEP II –  usługa doradcza wykonana przez wysokiej klasy ekspertów ds. innowacji i mająca na celu ocenę potencjału przedsiębiorstwa,

analizę otoczenia gospodarczego oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.

Spotkanie odbędzie się w Hotel Arche, ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Program spotkania, rejestracja znajduje się na stronie:

https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/26-info-day-w-lublinie