„Internet szerokopasmowy w Gminie Księżpol”

Gmina Księżpol w ramach konkursu „Publiczny Internet dla każdego” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” realizuję budowę publicznych punktów dostępu do Internetu – HotSpot.

Na realizację projektu otrzymaliśmy 64 368,00 zł brutto w tym: 54 712,80 zł z budżetu środków europejskich oraz 9 655,20 zł z budżetu państwa.

Dzięki dofinansowaniu zostanie zrealizowanych 12 punktów dostępu które swoim działaniem obejmą:

1 . Budynek Urzędu Gminy i otoczenie wokół niego

2. Budynek Gminnego Ośrodka Kultury oraz przyległego placu

3. Teren przy Świetlicy Sportowej w Księżpolu

4. Sale  w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżpolu oraz teren przyległy