Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym informuje, że Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy Księżpol za 2018 rok. Raport dostępny jest na stronie  BIP Urzędu Gminy  adres: http://www.bip.ksiezpol.pl

Sesja dotycząca debaty nad raportem o stanie Gminy Księżpol planowana jest na dzień 19 czerwca 2019 roku na godz. 14:00.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Księżpol. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos na sesji Rady Gminy, składa do Przewodniczącego pisemne zgłoszenie, najpóźniej w przeddzień sesji, tj. do 18 czerwca 2019r. poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zapraszam mieszkańców do debaty.

Karta zgłoszenia do zabrania głosu w debacie na raportem o stanie Gminy Księżpol za 2018 rok

 

Przewodniczący Rady

(-) Henryk Marczak