KONKURS „POZNAJEMY DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE GMINY KSIĘŻPOL”

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych Gminy Księżpol.

Celem konkursu jest:

  1. wyłonienie uczestników warsztatów plastycznych i fotograficznych z 4-dniowym wyjazdem na Ukrainę (potrzebny paszport)

  2. rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historycznym Gminy Księżpol,

  3. pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla swojej Małej Ojczyzny,

  4. popularyzacja wiedzy o Gminie Księżpol,

  5. rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych Gminy Księżpol,

  6. motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych,

  7. kształtowanie wrażliwości estetycznej,

  8. promowanie lokalnej kultury i historii

Regulamin konkursu PL_BY_UA

Konkurs PL_BY_UA – zgody

Konkurs PL_BY_UA – metryczka