Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP2021

Gminny Komisarz Spisowy w Księżpolu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Szczegółowe informację oraz dokumenty dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy w Księżpolu pod adresem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1596338