Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol

 

 

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol realizuje zadanie Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol.

W Programie bierze udział 41 uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej  w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym i Szkoły Podstawowej w Rakówce. Zajęcia prowadzone są na basenie  w Sieniawie. Organizator zapewnia dowóz uczestników na zajęcia oraz odwiezienie do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Zajęcia prowadzone są  dwa razy w tygodniu w łącznym wymiarze 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla każdego uczestnika.

Celem realizacji Programu jest nabycie umiejętności pływania uczniów  Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci w celu dbania o rozwój fizyczny, profilaktyki wad postawy oraz zapoznanie dzieci z walorami pływania jako sportu na całe życie.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 tys. zł w tym dofinansowanie  ze środków    Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest  Minister Sportu i Turystyki 12 tys. zł.