Nowa droga i chodnik w Zawadce

Przebudowa drogi gminnej nr 109421 L w miejscowości Zawadka, to zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji, to 663 876 zł, a wartość dofinansowania wyniosła 398 325 zł. Powstało 982 m drogi.

W ramach przebudowy jezdnię poszerzono do 5,5 metra, powstał chodnik o szerokości 2 metrów, przebudowano przepust, utwardzono pobocza materiałem kamiennym, a przydrożne rowy poddano renowacji.

Podczas prac zamontowano nowy przystanek, ustawiono urządzenia podnoszące bezpieczeństwo użytkowników ruchu – barierki na przepustach oraz bariery stalowe sprężyste. Wprowadzono nową organizację ruchu wraz z ustawienie znaków drogowych.