OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KSIĘŻPOL

O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Księżpol na lata 2020-2032″.

Dokument do pobrania z BIP Urzędu Gminy Księżpol po linkiem https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1579260