OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Księżpol ogłasza dodatkowy nabór do Projektu pn.  „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE, który swoim zakresem obejmuje:

  • montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby produkcji energii elektrycznej
  • zakup i montaż zestawu solarnego dla potrzeb ciepłej wody użytkowej

Dofinansowanie wynosi 49% kosztów zakupu i montażu instalacji OZE. Montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych można przeprowadzić na budynku mieszkalnym lub gospodarczym, z wyłączeniem dachów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE zobowiązani są do złożenia deklaracji udziału w projekcie. Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje termin zgłoszenia.

Kontakt w sprawie projektu: Tel. 84 687 74 19