Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Księżpol na 2021 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu