OGŁOSZENIE Wójta Gminy Księżpol z dnia 30 października 2020 r. w sprawie: konsultacji społecznej projektu Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Księżpol https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1567028