„Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec”

Informacja o realizowanym projekcie

Gmina Księżpol podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.  „Przebudowa drogi gminnej 109432L w m. Nowy Lipowiec” współfinansowaną w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Przewidywana wartość całkowita projektu 595 417,07 zł

Dofinansowanie w ramach umowy 378 863,00 zł

Co stanowi 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach zadania zostanie przebudowany odcinek drogi gminnej Nr 109432L w miejscowości Nowy Lipowiec o dł. 604 m. Zakres  prac obejmuje wzmocnienie podbudowy wraz z wykonaniem nowej nawierzchni minerlno-bitumicznej i odwodnieniem korpus wraz z  wyprofilowaniem i umocnieniem materiałem kamiennym poboczy. Zostaną również wymienione oznakowanie poziome drogi.