Rozstrzygnięto konkurs „Poznajemy dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Księżpol”

Rozstrzygnięto konkurs „Poznajemy dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Księżpol”. Laureaci konkursu zostaną uczestnikami projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Konkurs plastyczny i fotograficzny „Poznajemy dziedzictwo kulturowe i historyczne gminy Księżpol” miał na celu wyłonienie uczestników warsztatów plastycznych i fotograficznych z 4-dniowym wyjazdem na Ukrainę w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Jego celem było także rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym i historycznym gminy Księżpol, pielęgnowanie i utrwalanie wartości patriotycznych oraz szacunku dla swojej Małej Ojczyzny, oraz popularyzacja wiedzy o gminie Księżpol. Młodzi plastycy i miłośnicy fotografii mieli okazję także do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych, kształtowania wrażliwości estetycznej oraz promowania lokalnej kultury i historii.

Na konkurs nadesłano 18 prac plastycznych i 7 prac fotograficznych z czterech szkół podstawowych z terenu gminy Księżpol. Komisja konkursowa dokonała już wyboru najładniejszych prac. Przy ocenianiu rysunków i zdjęć brano pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu, sposób ujęcia tematu, walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, technikę wykonania.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać tytuł laureata konkursu szesnastu uczestnikom.

Laureaci

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu (opiekun Halina Barska):

Noemi Blicharz,

Zofia Wróblewska,

Milena Kościelska,

Dominika Wrona,

Alicja Kaziród,

Maja Szuper;

Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym (opiekun Stanisława Konieczna):

Magdalena Mielnik,

Joanna Guzek,

Magdalena Adamek,

Dawid Piela,

Amelia Mazurek,

Nikola Wolanin;

Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym (opiekun Anna Wlaź):

Julia Kiełbus,

Natalia Ksiądz;

Szkoły Podstawowej w Rakówce (opiekun Jadwiga Paluch):

Klaudia Kaproń,

Amelia Bździuch.

Laureaci konkursu zostaną uczestnikami projektu w ramach Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 oraz wezmą udział w czterodniowych warsztatach plastycznych i fotograficznych na Ukrainie. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Jury i organizatorzy dziękują dzieciom za wykonanie prac. Słowa podziękowania kierują również do wychowawców i nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.