Spotkanie – kotły na biomasę

Wójt Gminy Księżpol informuje, że dnia 6 kwietnia 2022 r. o godz. 16:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu zostanie zorganizowanie spotkanie informacyjne dla mieszkańców biorących udział w realizacji projektu pn.: „Poprawa warunków środowiskowych Gminy Księżpol poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Na spotkaniu zostaną omówione wszelkie sprawy związane z montażem kotłów na biomasę.