Szkoła Podstawowa w Księżpolu z nagrodą w konkursie „Zielony wolontariat”

W październiku 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu została zaproszona do współpracy przez GOK w Księżpolu do udziału w projekcie pod nazwą „O rośliny dbamy, pszczołom pomagamy”, polegającym m.in. na zbudowaniu rabaty z roślinami miododajnymi wśród, których zostanie wkomponowany domek dla owadów zapylających.

          Celem konkursu jest kształtowanie postaw i świadomości obywatelskiej młodzieży w zakresie ochrony środowiska. Natomiast celem naszego projektu jest uświadomienie i uwrażliwienie najmłodszego pokolenia na potrzebę ochrony pszczół i innych owadów zapylających.

             Projekt ten jest częścią konkursu pn. –  „Zielony wolontariat. Poczuj chemię do bycia eko” –  i jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Został zorganizowany przez Dziennik Wschodni we współpracy z  Grupą Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” SA.

          Realizatorami projektu pod nazwą „O rośliny dbamy, pszczołom pomagamy” są uczniowie klasy VIB, a koordynatorem jest Pani Iwona Krupczak.

 

Założenia działań:

 • rozpowszechnienie wśród uczniów naszej szkoły informacji o realizacji projektu.
 • przygotowanie mini ulotek z opisami roślin miododajnych z zaznaczeniem roli owadów zapylających w ekosystemie.
 • wybranie miejsca na rabatę: zmierzenie powierzchni, wyznaczenie jej granic oraz określenie rodzaju gleby, jej zasobność i stopień nasłonecznienia.
 • zaprojektowanie przez uczniów rabaty z roślinami miododajnymi z uwzględnieniem pory ich kwitnienia, wysokości roślin i ich potrzeb.
 • zespół projektowy w drodze głosowania wybierze najlepiej zaprojektowany ogródek.

Przygotowania do realizacji:

 • wybór i zakup sadzonek,
 • przygotowanie podłoża,
 • przygotowanie tabliczek z opisami roślin,
 • pomoc partnerów (rodzice, pracownicy szkoły, wolontariusze ze starszych klas).

Realizacja:

 • wspólne sadzenie roślin,
 • wyściółkowanie rabaty,
 • ustawienie domku dla owadów,
 • umieszczenie tabliczek z opisami roślin w odpowiednim miejscu.
 • pogadanka na temat pszczół, wygłoszona przez zaproszonego pszczelarza.

Obserwacja:

 • pielęgnacja i podlewanie roślin,
 • nawożenie roślin naturalnymi środkami – koordynator
 • obserwacja roślin jak rosną, rozwijają się i czy odwiedzają je owady zapylające,
 • sprawdzanie czy w domku dla owadów są już „mieszkańcy”.

Podsumowanie:

Uczniowie przygotują prezentację multimedialną z realizacji projektu i zaprezentują efekty wspólnego wysiłku przed społecznością szkolną.