Szkoła z Majdanu Starego z dofinansowaniem NBP

Szkoła z Majdanu Starego znalazła się na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania przez Narodowy Bank Polski. Celem konkursu jest uświadamianie, jak zmieniła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski w świecie. W tym roku bowiem świętujemy 100-lecie ustanowienia polskiej waluty.

– Wyłoniliśmy i dofinansujemy najciekawsze inicjatywy edukacyjne realizowane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w formie wydarzenia popularyzującego wiedzę na temat złotego jako jednostki monetarnej ustanowionej w 1919 r. i funkcjonującej do dziś – mówią organizatorzy konkursu.

Spośród zgłoszonych propozycji NBP wybrał 102 projekty. Każdy zwycięski projekt otrzyma nawet 10 000 zł na realizację. Wśród zwycięskich propozycji znalazł się także projekt szkoły z Majdanu Starego. Jego autorzy zaplanowali wiele ciekawych zajęć edukacyjnych, warsztaty oraz wycieczkę do Krakowa.

Narodowy Bank Polski jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. NBP odpowiada za stabilność narodowego pieniądza, opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej.