Szkolenie dyrektorów i nauczycieli w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości

W Szkole Podstawowej w Rakówce odbyło się szkolenie dla dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Księżpol w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji nauczycieli oraz zapoznanie uczniów z nowoczesnymi narzędziami edukacyjnymi.

W ramach szkolenia została przedstawiona platforma edukacyjna Skriware Academy, która jest narzędziem wspomagającym wykorzystanie zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości drukarek 3D, robotów i zestawów konstrukcyjnych.


Platforma Skriware zawiera materiały edukacyjne, gotowe scenariusze lekcji i multimedialne pomoce dydaktyczne, czyli w
szystko czego nauczyciel potrzebuje, aby przygotować się do fascynującej lekcji opartej o nowoczesne metody nauczania.

Szkolenie przeprowadził Mateusz Chmielewski z zespołu Skriware.

Szkolenie przebiegło w miłej atmosferze.