UROCZYSTE POŻEGNANIE DYREKTORA SZKOŁY

Dnia 29 listopada 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Haliny Barskiej – dyrektora szkoły.

Uroczystość odbyła się w obecności Pana Jarosława Piskorskiego – Wójta Gminy Księżpol, dyrektorów placówek oświatowych z terenu Gminy Księżpol, a także nauczycieli, księży i pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.

Pani Halina Barska od dnia 01.09.2007 r. pełniła funkcję wicedyrektora  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, a od 01.09.2019 r. była dyrektorem tejże szkoły. W ciągu długoletniej pracy Pani dyrektor dbała o wzbogacanie i unowocześnianie szkolnej bazy oświatowej, wykazywała się szczególną troską o stan majątku szkolnego. Osiągnęła wysokie efekty w nauczaniu. Dbała o podnoszenie poziomu jakości pracy w szkole poprzez właściwy dobór programów nauczania, realizację projektów edukacyjnych i odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego. Ponadto podejmowała działania na rzecz promocji szkoły i kreowania jej pozytywnego wizerunku  w środowisku lokalnym.

Wójt podziękował Pani Dyrektor za 40-letnią pracę dydaktyczną i wyraził uznanie za trud i zaangażowanie  włożone w rozwój placówki i ogromny wkład w podnoszenie jakości edukacji uczniów. Jednocześnie w związku z przejściem Pani Dyrektor  na emeryturę  życzył dużo zdrowia, realizacji wszystkich wymarzonych planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.