Centrum Usług Wspólnych

Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

tel. 84 687 74 19 wew.18 lub 29

fax: 84 687 74 32

e-mail: cuw@ksiezpol.pl

 

Kierownik jednostki  – Anna Dubiel         Tel. 84 687 79 52

Główna Księgowa – Urszula Ciryt             Tel. 84 687 74 29

 

Celem działania Centrum Usług Wspólnych jest świadczenie usług w ramach wspólnej obsługi w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych, obejmującej:

 • Prowadzenie dokumentacji płacowej,
 • Obsługę systemu wynagrodzeń, w tym dokonywanie rozliczeń z instytucjami finansowymi,
 • Wydawanie zaświadczeń do celów emerytalnych,
 • Obsługę funduszu świadczeń socjalnych,
 • Zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
 • Organizację dowozu dzieci do szkół oraz posiłków do stołówek szkolnych i przedszkolnych.

 

Centrum Usług Wspólnych zapewnia obsługę jednostkom budżetowym Gminy Księżpol, tj.:

 • Szkoła Podstawowa w Korchowie Pierwszym
 • Szkoła Podstawowa w Rakówce
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Księżpolu
 • Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
 • Publiczne Przedszkole Samorządowe w Markowiczach
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu
 • Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Księżpolu

 

Raport o stanie dostępności w CUW Księżpol

Klauzula informacyjna dla klientów Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol