Kanalizacja

Gminna Księżpol jest wyposażona w system kanalizacji ściekowej grawitacyjnej, odprowadzającej nieczystości płynne do oczyszczalni ścieków typu SBR ( Semiperiodyczne Biologiczne Reaktory ) zlokalizowanej w Księżpolu. Średni zrzut ścieków oczyszczonych wynosi ok. 100m3/d.

Miejscowość Płusy oraz część Korchowa Pierwszego (ok. 70 gospodarstw) posiada system kanalizacji ściekowej ciśnieniowej. Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Płusach, o takiej samej technologii oczyszczania jak w Księżpolu. Zrzut ścieków oczyszczonych wynosi ok. 30 m3/dobę.

 

Kontakt ze służbami kanalizacyjnymi:

Tel. kom. 606 931 604