Zaplanowane inwestycje na 2022 rok

Rada Gminy Księżpol uchwaliła budżet na 2022 rok. Plan finansowy opiewa na kwotę 47 milionów 191 tysięcy złotych.