Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Firma EU-Consult Sp. z o.o. na zlecenie Instytucji Zarządzającej programem – Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizuje badanie dotyczące programów Współpracy Transgranicznej. W ramach ewaluacji przeprowadzamy m.in. badania z mieszkańcami obszarów, na których realizowano projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W związku z tym zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety.

Ankieta dostępna jest pod linkiem:
https://eu-consult.info.pl/2/index.php/576689?lang=pl