Konferencja zamykająca projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

13 stycznia, 2022 1:04 pm Published by
29 grudnia 2021 roku odbyła się konferencja zamykająca projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”.
Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizowała projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt „Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa” był realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.
W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć. A na warsztatach tanecznych – tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt dźwiękowy i świetlny do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.
W sierpniu br. został zorganizowany Gala Koncert. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni które, opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność była udział we wspólnym śpiewaniu. Zwieńczeniem współpracy jest piękny album podsumowujący działania całego projektu, pokazujący osiągnięcia kulturalne partnerów projektu i promocje lokalnej kultury.
Partner Ukraiński również przeprowadził warsztaty plastyczne i fotograficzne, muzyczne, rękodzieła, taneczne oraz zbudował scenę letnia przy domu kultury w Czerwonogradzie. Koncert Galowy odbył się już na nowo zbudowanej scenie.
Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.
Tytuł projektu:
„Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”
Wartość całego projektu – 66 480,00 Eur
Dofinansowanie Unii Europejskiej – 59 832,00 Eur
Dziękujemy naszym partnerom za owocną współpracę.

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Podsumowanie projektu transgranicznego w Gminie Księżpol

22 grudnia, 2021 12:49 pm Published by

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizowała projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt był realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu była ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej.

W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć, a na warsztatach tanecznych tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.

W sierpniu br. został zorganizowany Gala Koncert. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni, które opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność brała udział we wspólnym śpiewaniu. Zwieńczeniem współpracy jest piękny album podsumowujący działania całego projektu, pokazujący osiągnięcia kulturalne partnerów projektu i promocje lokalnej kultury.

Partner ukraiński również przeprowadził warsztaty plastyczne i fotograficzne, muzyczne, rękodzieła, taneczne oraz zbudował scenę letnią przy domu kultury w Czerwonogradzie. Koncert galowy odbył się już na nowo zbudowanej scenie.

Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.

Podsumowanie projektu transgranicznego w Gminie Księżpol

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Trwa realizacja projektu transgranicznego w gminie Księżpol

15 listopada, 2021 10:05 am Published by

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt jest realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury. Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej. W ramach projektu został zorganizowany Gala Koncert, który odbył się w sierpniu br. Zaproszeni goście z Ukrainy oraz grupy artystyczne z Polski zaprezentowali publiczności pieśni ludowe i tańce ludowe. Wykonali wspólne pieśni, które opracowywali podczas warsztatów. Koncertowi towarzyszyły różne wystawy lokalnej kultury i dziedzictwa historycznego, konkursy i zabawy, a publiczność brała udział we wspólnym śpiewaniu.

Partner ukraiński również zorganizował Gala Koncert na nowo zbudowanej scenie letniej przy domu kultury w Czerwonogradzie.

Wdrożenie projektu pozwoliło uczestnikom koncertów zapoznać się z kulturowym i historycznym dziedzictwem sąsiadów zza granicy. Ponadto działania rozpoczęte w projekcie będą kontynuowane w latach następujących po zakończeniu projektu.

„Księżpol & Kristinopol: etno + geo = perspektywa”

Wartość całego projektu  66 480,00 euro

Dofinansowanie Unii Europejskiej  59 832,00 euro

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

 

Trwa realizacja projektu transgranicznego w gminie Księżpol

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Koncert Galowy

6 września, 2021 1:00 pm Published by
23 sierpnia odbył się „Koncert Galowy” z projektu pn. ”Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, który promował lokalną kulturę i dziedzictwo historyczne naszego regionu .
Odbyły się artystyczne występy zespołów muzycznych i tanecznych. Wykonawcy z Polski i Ukrainy ( w końcu po trudnym czasie pandemii dotarli do nas nasi partnerzy projektu K&K zaprezentowali publiczności polskie i ukraińskie pieśni oraz tańce ludowe.

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Projekt transgraniczny w gminie Księżpol

18 sierpnia, 2021 12:46 pm Published by

Gmina Księżpol wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Księżpolu realizuje projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, projekt jest realizowany wspólnie z Czerwonogradzkim Domem Kultury.

Celem projektu jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmocnienie więzi kulturowych i współpracy, poprawa wizerunku i atrakcyjności regionu oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnej. W ramach projektu zorganizowane zostały wspólne warsztaty na temat tradycji kulinarnych i tradycji artystycznych oraz warsztaty fotograficzne dokumentujące dziedzictwo kulturowe i historyczne. Powstała grupa artystyczna, której repertuar opiera się głównie na tradycyjnej muzyce ludowej. Grupa rozwijała swoje umiejętności w ramach warsztatów muzycznych. Dzięki warsztatom fotograficznym uczestnicy nauczyli się m.in. kadrowania zdjęć, a na warsztatach tanecznych tańca ludowego. Odbyło się spotkanie z lokalnym regionalistą, który przekazał swoją wiedzę na temat tradycji kulturalnych i folklorystycznych. Na warsztatach plastycznych uczestnicy malowali obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego z kraju swojego partnera. Został zakupiony sprzęt dźwiękowy i świetlny do nowego budynku domu kultury w Księżpolu, który umożliwi koncerty dla publiczności.

Projekt transgraniczny w gminie Księżpol

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Zakończenie projektu transgranicznego

8 sierpnia, 2021 8:59 am Published by

W dniu 31.07.2021r. zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, projekt był realizowany wspólnie z ukraińskim partnerem Radą Miasta Czerwonograd.

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego.  W Gminie Księżpol był on realizowany poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Stare Króle, Markowicze, Cegielnia Markowicze, Gliny – położonych w pobliżu rzeki Tanew oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Księżpolu, z której oczyszczone ścieki są odprowadzane do Tanwi.

Partner Ukraiński zmodernizował i unowocześnił w ramach projektu miejską oczyszczalnię ścieków.  Oczyszczone ścieki z tej oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug. Prace wykonane w ramach projektu przyczyniły się do poprawy jakości oczyszczonych ścieków.

W ramach projektu oprócz prac inwestycyjnych zostały zaplanowane działania miękkie, mające na celu integrację i wymianę doświadczeń z partnerem ukraińskim.

W początkowej fazie realizacji została zorganizowana konferencja otwierająca projekt u partnera ukraińskiego. Gmina Księżpol przeprowadziła szkolenie pracowników z Rady Miasta w Czerwonogradzie, odpowiedzialnych za ochronę środowiska. Szkolenie pozwoliło zapoznać się ukraińskim partnerom z systemami komunalnymi z dziedziny ochrony środowiska działającymi w Księżpolu, Sędziszowie Małopolskim, Tarnogrodzie i Biłgoraju. Odbyły się wizyty w ramach wymiany pracowników, które pozwoliły im zapoznać się z funkcjonowaniem samorządów i ich jednostek organizacyjnych w Polsce i na Ukrainie.

Sytuacja spowodowana pandemią COVID-19 spowodowała, że nie wszystkie działania polegające na wzajemnych wizytach partnerów zostały zrealizowane. Część z nich odbyła się w formie on-line.

W tej formie Partner ukraiński zorganizował forum poświęcone ochronie środowiska oraz szkolenie, na którym przedstawił zmodernizowany, w ramach projektu, system oczyszczania ścieków. 30 lipca odbyło się spotkanie on-line partnerów projektu, na którym została podsumowana realizacja projektu.

 

Tytuł projektu:

„Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 2 573 849,04 zł*

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN.

 

Film z obiektów zrealizowanych w ramach projektu.

https://www.youtube.com/watch?v=PcV_cuYBHOc

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by admingks

Trwa realizacja projektu „Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa”

21 czerwca, 2021 12:19 pm Published by

Trwa realizacja projektu „Księżpol & Kristinopol: etno+geo=perspektywa”, w tym m.in. warsztaty kulinarne, taneczne, fotograficzne, plastyczne i wokalne.

W związku z pandemią COVID-19 część działań odbywa się w systemie hybrydowym lub online.

Warsztaty kulinarne:

Warsztaty taneczne:

Warsztaty wokalne:

Spotkanie z regionalistą:

Warsztaty fotograficzne:

 

Categorised in: PL-BY-UA

This post was written by gok@ksiezpol.pl